Mörkkijahti vastaa haasteeseen!

Byodroid / Yleinen / Mörkkijahti vastaa haasteeseen!

Viimeiset randomsaarelaisten hyvinvointia uhkaavista mörkeistä karkotettiin Jyväskylän Agorassa järjestetyssä Tulevaisuus haastaa oppimisen – seminaarissa erityisasiantunjoiden voimin. Lehtisaaren koululaiset ja muutama opettaja olivat siellä esittelemässä Mörkkijahtia. Opettajat jäsentivät pelillistämisen kokonaiskuvaa , jonka jälkeen oppilaat ohjasivat työpajan muutamaa pelipistettä Agoran tiloissa. Pelaajissa oli aistittavissa pientä kilpailuhengen syttymistä :) – peli tempaisi mukaansa osallistujat.

Photo Collage Maker_Op8F0q

Mukana Agoran pelipisteillä Lehtisaaren koulun oppilaista: Anniina Lounasvuori (9lk), Olli Hantula (8lk), Senni Pulkkinen (7lk), Aukusti Parikka (7lk), Eemil Rintala (7lk), Kaapo Mikkonen (6lk), Oliver Kuhn (4lk) ja Alina Mattila (4lk)

 

Varsinaisesta Mörkkijahdista on jo viikkoja. Millaisia mietteitä viikosta syntyi? Oliko viikossa elementtejä, jotka kannattelisivat tulevaisuuden koulua? Sytyttääkö kokemus perinteisen koulun nurkat kytemään, saatiinko koulun seinät räjäytettyä?

Peliviikon aikana heittäydyttiin Randomsaarten draamaan suurella antaumuksella. Tosin osan oppilaista oli vaikea löytää rooliaan tässä aivan uudessa käsikirjoituksessa kouluviikosta. Normaali kouluarki tuo monen oppilaan elämään järjestystä. Päivät ohjautuvat turvallisessa rytmissä tutun kaavan mukaan. Nyt viikon ensimmäinen päivä oli aivan kuin ensimmäinen koulupäivä: uusi ryhmä, monella uudet opettajat, tulevan viikon tekemisestä oli vain aavistuksia. Ensimmäinen päivä käytettiinkin ryhmäytymiseen, tutustuen ryhmissä toisiimme leikkien ja pelien muodossa. Iltapäivästä monissa ryhmissä aloitettiin tutustuminen randomsaarelaisten elämään – kukin ryhmä oman hyvinvoinnnin osa-alueen näkökulmasta.

Pelillisyyttä meille kouluttanut, sparraajana koko prosessin ajan toiminut Mauri Laakso avaa blogikirjoituksessaan meidän  työskentelymme rakennetta  osiossa ”Pelisuunnittelu ja suuren oppilasmäärän organisointi ”. Epävarmuuden sietämistä, keskeneräisyyden tuntemuksia koki koko koulun väki, kokonaisuuden hallussapitäminen oli haastellista. Tiistai-aamuna aloitimme uudenlaisen työskentelytavan organisoinnin. Ongelma, johon pureutuisimme pelipisteen rakentamisen muodossa alkoi jäsentyä. Ryhmät jakautuivat neljään tiimiin: johtoryhmään, mediaryhmään, faktaryhmä ja mekaniikkaryhmä. Hämmennys oli oppilaiden joukossa ilmeinen. Jälleen uusi tilanne, haasteena ottaa vastuu omasta tekemisestä niin, että tehtävä valmistuisi kolmen päivän aikana. Omassa ryhmässäni aistin, kuinka oppilaat yrittivät hahmottaa tiimien tehtäviä aiempien mielikuvien varassa. Oli mielenkiintoista, että vain muutama halusi tutuimmalta kuulostavaan faktaryhmään – mediaryhmään sen sijaan oli paljon halukkaita. Opettajan tehtävä on avata riittävästi eri tiimien tehtäviä, jotta oppilaalle jäsentyy oma rooli  vahvuuksien tai motivaation kautta. Näin sitoutetaan oppilaat tekemiseen.

 

työskentelyä3

Tässä vaiheessa ensimmäiset oppilaat luovuttivat vapauden edessä – haaste oli liian suuri. Keskiviikko koettiin kaikkein haasteellisimmaksi päiväksi opettajien keskuudessa. Toisissa ryhmissä toiminta lähti helpommin etenemään – johtoryhmän ottaessa roolin vahvasti itselleen. Joissain ryhmissä oli vaikea löytää vastuunkantajaa, opettajan ohjausta tarvittiin enemmän. Opettajat olisivat toivoneet voivansa enemmän siirtyä sivuun prosessin tarkkailijoiksi. Uusi työskentelymuoto koetteli vapautta vastuulla. Tärkeää on tukea oppilaita uusissa rooleissaan, auttaa heitä eteenpäin, turvata oppiminen ja selkiyttää tavoitteita. Toiminnan ohjaaminen päämäärän suuntaan on opettajien vastuulla. Omassa ryhmässäni se toteutui sovituilla tsekkaushetkillä työpäivän aikana. Rohkaisua, ohjausta tarpeen mukaan, innostuksen ylläpitämistä kuin myös tyhjäkäynnin täyttämistä yhteisellä tekemisellä. Seuraavalla kerralla ehkä meillä on lisätiimi, joka suunnittelee työnteon lomaan tyhy-toimintaa :)

Tekniseen tukeen kannattaa myös kiinnittää etukäteen huomiota. Järjestimme kyllä työpajat Googlen sivustojen ja kyselylomakkeiden tekemiseen, mutta kuormitus oli melkoinen yhteen atk-luokkaan, kun oppilasryhmiä oli 14.  Ensi kerralla meillä on varmasti osaajia aiempaa enemmän, mutta myös useampia työpajoja. Haastetta meille toi erityisesti kyselylomake, joka ohjeistetiin huonosti. Ohjeen ymmärryksestä riipuen lomakkeiden muoto vaihteli ryhmältä toiselle. Joitakin lomakkeita jouduttiin tekemään nk. kädestä pitäen, mutta juuri näistä tilanteista kasvoi voitokkaita osaajia.

Perjantai, pelipäivä koitti jännityksen vallassa. Työpisteitä oli torstai viritetty, peliryhmät muodostettu, Randomsaaret odottivat agenttien ratkaisuja asiantuntijoiden laatimiin ongelmiin. Pelastusivatko saaret Mörkkien vallasta, palaisiko hyvinvointi saarelaisten joukkoon? Pisteitä kerättiin pelipisteillä keskittyen mahdollisimman parhaan ratkaisun löytämiseen. Oli ilo seurata innostusta ja toisaalta paneutumista peliin – tehty työ oli arvostettua!  Pelipisteet sisälsivät paljon toiminnallisia tehtäviä ja eri tavoin tuotettuja tieto-iskuja hyvinvoinnin osa-alueesta. Tarina oli esitetty tunnelmaa vangiten hienoin lavastuksin tai taltioitu videomuotoon. Jokainen pelipiste sisälsi hyvinvointia haastavan  ongelman, joka tuli ratkaista pelipisteen ohjeistuksen mukaan. Lisäksi meillä on mukana joukko Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijoita. He ylläpitivät toiminnallisia energiapisteitä – tasoittivat hienosti tehtävillä pelipisteiden hetkittäisiä ruuhkia. Itse pelaaminen tapahtui mobiililaitteella. Pistelaskennan ajantasaisuus antoi pelaajaryhmille välittömän palautteen suorituksesta.

pelipäivä

Ryhmien kokonaispistemäärä ilmaantui aulan näyttöön. Spekulointia riitti, saatiinko pisteet filungilla vai oikein. Ryhmät tavoittelivat paikkaansa lopputaisteluun! Pistemääriä yksitäisissä pelipisteissä sääteli maksimipisteytys. Ylilyönnit kontrolloitiin opettaja toimesta.

Pidimme loppuun saakka salaperäisyyden verhoa tapahtumien yllä, loppuhuipennus onnistui yllättämään: mörkkitaistelu!  Pelipisteillä parhaiten menestyneistä ryhmistä kaksikymmentä ensimmäistä saivat valita pelaajan lopputaisteluun.

– Onnekkaat ja taitavat agentit voittivat, Mörkit kärsivät murskatappion!

mörkkijahti

Iloinen, mutta väsynyt kouluväki suuntasi Mörkkitaistelun jälkeen kotiin. Opettajat jatkoivat keskustelua viikosta sosiaalisessa mediassa vielä illan tunteina – kierrokset olivat korkeat. Koimme onnistuneemme! Teimme sen yhteistuumin!

Seuraavalla viikolla opettajakunta käytti tunnin hyvinvointiviikon arviointiin. Opettajien palautteesta näkyy valoisia kumpupilviä, joukossa myös tummempia sävyjä. Uudenlainen työskentely on aina haasteellista ja opettelua. Opettajat saivat lyhyen koulutuksen pelillistämiseen, mutta viikko rakentui kuitenkin suurimmilta osin normityön ohessa. Peliviikon rakenne ja sisältö tehtiin luottaen siihen, että seuraava vaihe selkenee päivien edetessä. Etenimme ratkaisukeskeisesti ja rohkeasti! Koska valmista mallia näin laaja-alaiseen koulun aika- ja tilarakenteita sekä oppimismenetelmiä uudistavaan oppimiskokonaisuuteen ei ollut, ei liene ihme, että olo oli välillä sekava. Onneksi joukossa löytyi aina niitä, joilla oli samaan aikaan selkeämpi kuva tulevasta.

Opettajien palautetta peliviikosta sanapilvenä – wordle.net

 

vastausprosentti 67%

vastausprosentti 67%

Oppilailta kerättiin palautetta avoimin kysymyksin sähköisellä  lomakkeella.  Oppilaiden palautteesta tärkeimpänä löytyvät ryhmätyötaitojen  oppiminen ja ict-taidot. Joukossa oli myös niitä, jotka eivät kokeneet  oppineensa mitään.

 Kun kysyimme viikon kouluarvosanaa, lähes puolet vastanneista (67%)  antoi kiitettävän arvosanan. Yksityiskohtina palautteesta nostaisin yleisesti esiintyneen myönteisen kokemuksen työskennellä eri- ikäisten kanssa samassa ryhmässä. Oppilaat pitivät tärkeänä myös mediataitojen lisääntymistä viikon aikana: videoiden                 editointia ja nettisivun tekemistä. Toisaalta monet  kuvasivat viikkoa sekavana ja kaipasivat enemmän tekemistä.

 

 

Tavoitteena Mörkkijahti-viikolla oli kokeilla ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuutta pelipedagogiikkaa hyödyntäen. Meille rakentui kokemuksen myötä malli, jota voi hyödyntää koko koulun tai pienemmän ryhmän työmuotona. Pelillistäminen sopii mainiosti innostamaan ja antamaan energiaa arkiseen koulutyöhön. Seuraavalla kerralla otamme oppilaita ja lähiympäristön toimijoita mukaan suunnitteluun. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan: ”Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.”  Onnistuneita välähdyksiä tulevaisuuden taitojen oppimisesta nähtiin ja koettiin Mörkkijahti-viikon aikana lukuisia erilaisissa kokoonpanoissa.

Lehtisaaren koulussa oppimisen Aarrejahti jatkuu. Go! Fight! Lehtisaari School! Muutos on mahdollisuus!

Merja Jokinen
Merja Jokinen
Lehtisaaren koulun Byodroid-hankkeen yhteysopettaja, Jyväskylä
Lue myös nämä

Kommentoi

BYODROID
BYODROID -HANKE

byodroid2014 (at) gmail.com

HANKEKOORDINAATTORIT

Jarkko Sairanen
puh. 040-341 4843
@JackSickness

Timo Ilomäki
puh. 040-341 4825
@ilotimo
Seuraa meitä