Mitä on hyvä ottaa huomioon BYOD-ajattelun käyttöönotossa?

BYODroid -tulokset

Tässä oppaassa julkaistaan hankkeen tuloksia omien laitteiden käyttämisestä oppimisen tukena (BYOD) erilaisissa muodoissaan. Ensimmäisenä julkaistaan kysymyksiä, joihin olisi hyvä vastata ennen BYOD-toiminnan aloittamista. Jatkossa julkaisemme videoita joissa esitellään ratkaisumalleja kyseisiin kysymyksiin.

Nämä sivut rakentuvat hankkeen loppuun asti (12/2016) ja voit olla mukana tekemässä siitä paremman. Jos olet sitä mieltä, että jokin olennainen kysymys puuttuu, niin lähetäthän ajatuksesi meille joko suoraan sähköpostilla jarkko.sairanen(a)jao.fi tai kommentoimalla tätä artikkelia.

 

Vinkkejä BYOD-ajattelun käyttöönottoon

 

Kaikki haastattelut soittolistana:

Oppimisvälineiden hankinta ja ylläpito koulun osalta kevenee olennaisesti. Koulun tulee kuitenkin varmistaa se, että ne oppijat joilla ei ole omia mobiililaitteita, voivat saada koululta sellaisen tarvittaessa.

Ne oppilaat joilla ei ole varaa hankkia tarvittavia laitteita on otettava erityisesti huomioon. Varsinkin perusopetuksen puolella oppimisen tasa-arvoisuus ei saa vaarantua laitteiden puuttumisen vuoksi. Myös koulukiusaamisen ehkäiseminen on syytä ottaa laitehankintojen kautta esille.

Vahävaraisten laitehankinnassa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

 1. Millaisin perustein koulu lupaa kustantaa laitteet?
 2. Voiko koulu kieltäytyä tarjoamasta laitetta oppijalle?
 3. Voiko opiskelija tai huoltaja kieltäytyä hankkimasta laitetta?
 4. Millaisia koulun tarjoamat laitteet ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan?
  • Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus
 5. Kuinka laitteet on merkitty?
 6. Annetaanko laitteet koko koulun ajaksi vai tunniksi kerrallaan?
 7. Onko koululla tarpeeksi suuri reservi varalaitteita?
 8. Millä tavalla oppilaitos on järjestänyt reservilaitteiden lainaamisen?

Koulun rooli infrastruktuurin rakentajana korostuu. Toimiva langaton verkko, mielekäs sähköinen oppimisympäristö ja oppimiskulttuuri, joka mahdollistaa omien välineiden tarkoituksenmukaisen käytön, ovat esimerkkejä tulevaisuuden koulun vaatimuksista.

Omien laitteiden käyttöönotossa on hyvä varmistua koulun tasolla seuraavista asioista:

 1. Millaisissa tiimeissä BYOD-toimintaa kehitetään?
 2. Voiko tietohallinto tukea useampaa käyttöjärjestelmää?
 3. Onko langaton verkko tarpeeksi kattava ja tehokas?
 4. Onko koulun internet-kapasiteetti riittävä?
 5. Kuinka videopalvelujen kuormittavaan viihdekäyttöön (Netflix, HBO jne.) on varauduttu?
 6. Kuinka tunnusten ja salasanojen jakaminen toteutetaan?
 7. Onko luokkatilat varustettu omien laitteiden käyttöä tukeviksi? Millainen on omien laitteiden käyttöä tukeva luokkatila?
 8. Kuinka paljon BYOD-ajattelu vie tietohallinnon resursseja?
 9. Millaisia vinkkejä voit saada ja antaa toisilta tietohallinnoilta?
 10. Tukeeko koulun sähköinen oppimisympäristö kaikkia laitteita?
 11. Onko laitteille varattu turvalliset säilytystilat?
 12. Onko laitteista johtuvat oikeusturva-asiat otettu huomioon ja onko siitä tiedotettu tarpeeksi selkeästi?
 13. Tullaanko laitteita käyttämään opettajien vaatimuksesta oppimisessa?
 14. Millaisia pedagogisia tavoitteita omilla laitteilla tavoitellaan?
 15. Kuinka omien laitteiden pedagogista käyttöä voidaan lisätä?
 16. Kuinka opettajien päätelaitteet hankitaan?
 17. Onko opettajien pedagoginen, tekninen ja oikeudellinen hallinta riittävää?
 18. Kuinka opettajien TVT-osaamista tuetaan ja kehitetään?
 19. Kuinka opiskelijoiden TVT-osaamista tuetaan ja kehitetään?
 20. Tukeeko koulun sähköinen oppimisympäristö kaikkia laitteita?
 21. Miten omien laitteiden käyttöä ylioppilaskirjoituksissa tuetaan?
 22. Miten varmistetaan, että opiskelijat hankkivat tarpeeksi tehokkaan ja oikeanlaisen tietokoneen?
 23. Onko koulu mukana laitteiden hankintaprosessissa?
 24. Miten varmistetaan, että opiskelijoilla on sopivat ohjelmistot koneillaan?
 25. Kuinka laitteiden asiattomaan tuntikäyttöön suhtaudutaan? (Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus)
 26. Kuinka tunnusten ja salasanojen jakaminen toteutetaan? (Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus)
  • Wifi, oppimisympäristöt…
 27. Miten varmistetaan hyvä työergonomia?
 28. Miten opiskelijoiden liialliseen ruutuaikaan suhtaudutaan? (Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus)
 29. Miten ehkäistään nettiriippuvaisuutta? (Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus)
 30. Miten varmistetaan palautettavien tiedostojen oikea muoto jotta ne varmasti aukeavat opettajalla? (Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus)
 31. Ovatko opettajien ja luokkatilojen laitteistot riittäviä? (Vastaus 1: Jyväskylän lukiokoulutus)

Tähän opettajien näkökulma

Omien laitteiden käyttöönotossa on hyvä varmistua koulun tasolla seuraavista asioista:

 1. Millaisissa tiimeissä BYOD-toimintaa kehitetään?
 2. Voiko tietohallinto tukea useampaa käyttöjärjestelmää?
 3. Onko langaton verkko tarpeeksi kattava ja tehokas?
 4. Onko koulun internet-kapasiteetti riittävä?
 5. Kuinka videopalvelujen kuormittavaan viihdekäyttöön (Netflix, HBO jne.) on varauduttu?
 6. Kuinka tunnusten ja salasanojen jakaminen toteutetaan?
 7. Onko luokkatilat varustettu omien laitteiden käyttöä tukeviksi? Millainen on omien laitteiden käyttöä tukeva luokkatila?
 8. Kuinka paljon BYOD-ajattelu vie tietohallinnon resursseja?
 9. Millaisia vinkkejä voit saada ja antaa toisilta tietohallinnoilta?
 10. Tukeeko koulun sähköinen oppimisympäristö kaikkia laitteita?

Tähän opiskelijan näkökulma

Tähän huoltajan näkökulma

Yritysten näkökulmasta omien laitteiden hankkiminen näyttäytyy paitsi liiketaloudellisena toimintana, niin myös uusien ja käyttökelpoisten tekniikoiden tuomisena oppilaitosten saataville. Alla Edutukku Oy:n vastauksia omien laitteiden hankintaan ja oppimisympäristöjen teknologiaan esitettyihin kysymyksiin.

Laitehankinnat

 1. Kuinka opiskelijoiden kannattaisi hankkia omat laitteensa?
 2. Kuinka oppilaitosten kannattaisi hankkia laitteet?
 3. Mihin koulun rahat kannattaa käyttää tällä hetkellä ja mitä tulisi välttää?
 4. Mikä laitehankinnassa on keskeistä?
 5. Mitä virheitä tulee välttää koulun tai opiskelijan laitehankinnassa?

Nykyaikaiset oppimisympäristöt

 1. Millainen on nykyaikainenoppimistila?
 2. Millaisia muita tiloja oppilaitoksestaolisi hyvä löytyä?

Taustatiedot

Opettaja:Kimmo Puttonen

Oppiaine/kurssi, jossa kokeilu toteutettiin: Biologia (Bi4)

Osallistuvan opetusryhmän koko: 26

Kokeilun kuvaus

Pyrittiin saamaan videomateriaali kurssikokeen tehtävää varten. Kuvaaminen suoritettiin oppitunnin aikana, jolla preparoitiin aitoja sian elimiä. Kuvaus välineenä oli Samsungin Note. Kurssikokeen aikana opiskelijat saivat käyttää omia puhelimiaan / iPadeja.

Millä laitteilla tehtävä toteutettiin?

Kuvaaminen suoritettiin oppitunnin aikana, jolla preparoitiin aitoja sian elimiä. Kuvaus välineenä oli Samsungin Note. Kurssikokeessa opiskelijat katsoivat videon läpi omilla puhelimillaan / iPadeillä ja vastasivat peda.nettissä olevaan tehtävään.

Mitä ohjelmistoja/palveluja käytettiin?

Käytössä piti olla peda.net ja opiskelijoiden piti muistaa tunnukset. Periaatteessa tehtävä oli yksinkertainen mutta videoon tehdyt muokkaukset näkyivät eri laitteilla hieman eri tavalla ja tämä aiheutti turhaa säätöä tehtävän suhteen.

Toteutus

Projektissa oli viisi vaihetta:

 1. kuvataan elinten preparoinnin aikana paljon erilaisia havainnollisia videopätkiä.
 2. tehdään pätkistä Youtube-videoita
 3. valitaan koetehtäväksi selkeä ja havainnollinen video
 4. upotetaan video peda.netin oppimisalustaan
 5. ohjeistetaan opiskelijat kirjautumaan omilla tunnuksillaan peda.nettiin

 

 Lopputulos

Lopputulos onnistui suht hyvin. Yllätyksen aiheutti se, että Youtubessa muokattu video ei näkynytkään kaikissa laitteissa samanlaisena. Perusajatus toimi, eli saatiin kokeeseen taatusti sellaista videomateriaalia, jota sai käyttää. Jokainen sai kelata videota edes-takas omaan tahtiinsa.

 

Bi4 tehtävä

 

 

Katso muita oppaita
BYODROID
BYODROID -HANKE

byodroid2014 (at) gmail.com

HANKEKOORDINAATTORIT

Jarkko Sairanen
puh. 040-341 4843
@JackSickness

Timo Ilomäki
puh. 040-341 4825
@ilotimo
Seuraa meitä