Oppilaitokset ja yritykset yhteistyössä – syökö kaupallisuus sivistyksen?

Yritykset + oppilaitokset

Yritysten tulo oppilaitosten yhteistyökumppaneiksi on monella tapaa positiivinen ilmiö. Oppijat saavat käsitystä yritysmaailman lainalaisuuksista, voivat saada jopa oikeita (ja motivoivia) CASE-tapauksia selviteltävikseen. Tai sitten oppijat näkevät millaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Toisaalta usein myös yritysyhteistyöhän suhtaudutaan epäillen sen markkinataloudellisen pohjan vuoksi.

Tutkimusteemat

Android- ja sekalaitteet oppimisympäristöissä –hanke tekee yhteistyötä Samsungin ja Edutukku Oy:n kanssa. 2000-luvun taitojen ymmärtämisen ja teknologisen kehittämisen näkökulmasta hankkeen koulujen yritysyhteistyökumppanit tuovat oppilaitosten ja yritysten yhteishankkeiden kehittämiseen uutta mallia.

Kehityshanke

Hankkeen tutkimusteemoja ovat yritysyhteistyöstä mm.:

  • Kuinka yritykset voivat olla läheisemmin tekemisissä oppilaitosten kehittämisessä. Yrityshteistyökumppanit tuovat oppilaille ja opettajille tietoa siitä mitä yrityskentässä työntekijöiltä vaaditaan ja arvostetaan. Hanke lisää em. yritysten ymmärrystä oppilaitosten arjesta ja tarpeista. Tämän ymmärryksen avulla voidaan luoda sopivampia tuotteita ja palveluita.
  • Kuinka yritykset ja oppilaitokset voivat toteuttaa win-win-periaatteella yhteisprojekteja
  • hankekehittämisen uudet mallit yritysyhteistyön kautta
  • Oppijoiden ja opettajien tietojen päivittäminen yrityselämän tarpeista ja toiveista.
BYODROID
BYODROID -HANKE

byodroid2014 (at) gmail.com

HANKEKOORDINAATTORIT

Jarkko Sairanen
puh. 040-341 4843
@JackSickness

Timo Ilomäki
puh. 040-341 4825
@ilotimo
Seuraa meitä