Android-laitteet oppimisvälineinä – seuraavatko oppimisvälineet markkinaosuuksia?

Android + oppiminen

Opetuksessa käytettävistä välineistä iso osa on tällä hetkellä joko Apple tai Microsoft –pohjaisia. Oppimisvälineiden trendi on kulkenut useita vuosia kohti mobiilimpaa tekniikkaa ja kun katsomme myytyjen puhelimien ja tablettien markkinaosuuksia, ovat Android laitteet kärkipaikalla. Silti niiden käyttö oppimisvälineinä ei ole yleistynyt samoin kuin esimerkiksi Applen iPadien. Onko Android laitteista oppimisen välineiksi. Millaisia sovelluksia oppimiseen Android-laitteet tarjoavat? Mitä uutta phabletit tuovat kokonaisuuteen?

Kehityshanke

BYOD, Android- ja sekalaitteet oppimisympäristöissä -hankkessa tutustutaan Android-mobiililaitteiden käyttöön oppimisessa. Android-laitteiden perusta on sujuva toiminta Google-ympäristössä, jossa erityisesti Drive ja YouTube ovat saaneet paljon suosiota myös muiden ekosysteemien parissa. Saadaanko Android-laitteilla enemmän irti Google-ympäristöstä?

Käytännössä

Byod-mallin yhtenä kulmakivenä on Android-pohjaisten laitteiden hyödyntäminen opetuksessa niin hankkeen peruskouluissa kuin lukioissa. Oppilaitoksilla on paljon kokemuksia iOS-käyttöjärjestelmän laitteiden hyödyntämisestä opetuksessa. Nyt tavoitteena on tutkia ja mallintaa Android-laitteiden mobiilioppimista alakoulusta lukioon suhteessa 2000-luvun taitoihin.

Hankkeen tutkimusteemoja ovat Android-laitteiden osalta myös mm.:

  • Tietoturvan tutkimuksen mallintaminen Samsung Android -laitteilla ympäristönä Samsung Knox kovennettu -käyttöjärjestelmä.
  • Android-laitteiden hyödyntäminen peruskoulun ja lukion opetuksessa, ongelmaratkaisussa ja projektityöskentelyssä.
  • Android-laitteiden hallinnointi ja toimivuus osana BYOD-järjestelmää.
  • Android-laitteiden pedagoginen hyödyntäminen
BYODROID
BYODROID -HANKE

byodroid2014 (at) gmail.com

HANKEKOORDINAATTORIT

Jarkko Sairanen
puh. 040-341 4843
@JackSickness

Timo Ilomäki
puh. 040-341 4825
@ilotimo
Seuraa meitä